XIII Dni Neurologii Praktycznej

XIII Dni Neurologii Praktycznej
Neuro Update 2015

29-30 maja 2015
Hotel Marriott, Warszawa

O konferencji

Już po raz trzynasty spotkaliśmy się w tak licznym gronie na Konferencji Edukacyjnej z cyklu Dni Neurologii Praktycznej - Neuro Update.


Serdecznie dziękujemy wykładowcom, uczestnikom oraz partnerom za aktywny udział w wydarzeniu